RSS

Tag Archives: dialog

Dialog Imam Abu Hanifah & Seorang Atheis

Suatu hari seorang atheis bertanya kepada Imam Abu Hanifah, “Apakah engkau melihat Tuhan engkau ?”

Imam Abu Hanifah menjawab, “Maha Suci Allah, Tuhanku, yang ‘Dia tak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang tampak; Dialah yang Maha halus lagi Maha Megetahui (Al-An’am [6]: 103).'” Read the rest of this entry »

 
 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dialog Antara Lelaki Muslim dan Lelaki Inggris

Lelaki inggris bertanya: “Kenapa dalam Islam wanita tidak boleh berjabat tangan dengan laki2?” Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on February 15, 2013 in Country, Fact, Other, Women

 

Tags: , , , , , , , ,